Banenafspraak: extra banen voor mensen met een ziekte of handicap

geplaatst op 16 december 2014 –bron nieuwsbrief UWV december 2014

De Participatiewet gaat in op 1 januari 2015. Met deze wet wil het kabinet meer mensen met een ziekte of handicap aan een baan helpen. Het kabinet en werkgevers hebben daarom afgesproken om extra banen te creëren. Dit wordt geregeld in de ‘Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten’.

De Eerste Kamer moet de ‘Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten’ nog bespreken. Het streven is dat de wet op 1 april 2015 ingaat.

Extra banen

Kabinet en werkgevers hebben afgesproken dat ze extra banen gaan creëren voor mensen met een ziekte of handicap. Dit heet de banenafspraak. Werkgevers moeten tot 2026 in totaal 100.000 banen realiseren voor mensen met een ziekte of handicap. De overheid doet dit voor 25.000 mensen met een ziekte of handicap. Wajongers en mensen met een WSW-indicatie hebben de eerste 2 jaar voorrang.

Wie vallen er onder de doelgroep van de banenafspraak?

  • Mensen in de Wajong die kunnen werken;
  • Mensen met een WSW-indicatie;
  • Mensen met een WIW-baan;
  • Mensen met een ID-baan;
  • Alle andere mensen die onder de Participatiewet vallen en niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.