Contact: +31 (0)6-13 44 92 90 - Mail: info@knetwerk.nl

K&E-Header-175x960px-4

De dagelijkse praktijk… maar niet de K&E-manier!

In de praktijk loopt de professional, bij de uitvoering van de werkzaamheden als freelancer, regelmatig tegen grenzen aan. Komt het volgende bekend voor?

  • Zoektocht naar alternatieve opdrachten is een zeer tijdrovende activiteit.
  • Als er zich nieuwe opdrachten aandienen komt soms de timing niet uit en moet nee worden verkocht.
  • Of opdrachten worden aan collega’s gegund in de hoop hier in de toekomst iets voor terug te krijgen, maar dat valt vaak tegen.
  • De waardering van de opdrachtgever of tussenpersoon voor het inbrengen van een andere/nieuwe collega is beperkt.

En als er wordt samengewerkt met tussenpersonen (als providers) dan:

  • blijft er veel van het tarief aan de strijkstok hangen;
  • zijn toekomstige opdrachten zeer onzeker;
  • zijn contacten met collega professionals uit het netwerk van de provider zeer beperkt.

De praktijk leert dat de sterke punten van professionals zijn:

  • veel kennis van de uit te voeren werkzaamheden;
  • veel kennis van de opdrachtgevers;
  • in je directe netwerk contact hebben met collega professionals.

De K&E netwerkorganisatie maakt juist gebruik van deze sterke punten en houdt optimaal rekening met de grenzen waar de professional tegen aanloopt.

 

Op zoek naar een K&E professional?

Neem contact met ons op! Graag maken we een afspraak om de mogelijkheden door te spreken.

Back to Top