Beheersing van je verzuim en besparing op de kosten.

Met het eigen regie model hebben wij (K&E) ervaren dat je hiermee twee vliegen in één klap slaat: beheersing van je verzuim en besparing op de kosten.

Om te beginnen verhoog je met het eigen regie model je focus op verzuim. Het eigen regie model dwingt je als organisatie zeer bewust om te gaan met medewerkers die zich ziekmelden. Als organisatie ben je altijd al verantwoordelijk voor de verzuimbewaking, maar nu wordt de taak zelf ook uitgevoerd door medewerkers die de eigen organisatie van binnen en van buiten kennen. Dit levert direct voordelen op bij een ziektemelding, je leert je pappenheimers snel kennen! Tevens geeft het informatie waarmee je het gehele verzuimproces zou kunnen verbeteren (denk aan een cursus/instructie aan de direct leidinggevenden).

Je kiest verder je eigen Bedrijfsarts die past binnen jouw organisatie en marktsegment. Hiervan kan je snelheid van handelen eisen en een duidelijke terugkoppeling (dit natuurlijk wel binnen de regels van de wet op de privacy). Zorg voor een arts die weet wat zijn of haar rol is als er geen medische redenen aan het verzuim ten grondslag liggen. Met het vastgestelde ziekbeeld zijn beperkingen duidelijk. Denk echter niet in onmogelijkheden, maar in mogelijkheden voor deze medewerker. Ook dit pak je zelf op en bij zwaardere gevallen maak je gebruik van een arbeidsdeskundige. Denk hierbij oa. aan de juiste aanpak o.b.v. de wet Poortwachter en eisen die het UWV stelt. Een arbeidsdeskundige kan daarnaast ook als mediator een belangrijke rol spelen. Met andere woorden, de HRM-afdeling is en blijft ‘in controle’ en schakelt op het juiste moment specialisten (zoals bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen) in, die met het bedrijf bekend zijn.

Het andere voordeel, naast de focus op verzuim, betreft het financiële voordeel. Bekend is dat je met het beheersen van het verzuim grote besparingen realiseert. Het is daarnaast ook verstandig alleen te betalen voor specialisten, als je er ook werkelijk gebruik van maakt. Geen onduidelijke abonnementen waarbij je vaak niet weet welke specialist je krijgt, maar “uurtje factuurtje” met een vaste bedrijfsarts en/of arbeidsdeskundige. En als er geen ‘klik’ is met de specialist of de service van de specialist stelt teleur, dan moet je kunnen overstappen.

K&E (www.knetwerk.nl) is al enige tijd in deze markt actief en met een landelijk netwerk van ruim 300 zelfstandige professionals de ideale partner om invulling te geven aan het eigen regie model. Meer weten? Bel of e-mail  mij voor een vrijblijvend advies.

Mark van Reede

K&E Netwerkorganisatie

T:  06-13449290

E:  m.vanreede@knetwerk.nl