Contact: +31 (0)6-13 44 92 90 - Mail: info@knetwerk.nl

K&E-Header-175x960px-5

Transparante vergoeding

Vanzelfsprekend dat je voor je opdracht maximaal beloond wil worden. Met duidelijke voorwaarden vooraf; transparant ! Een transparante vergoeding moet volgens ons logisch en simpel zijn. Het gaat hierbij om:

  • het uitvoeren van de werkzaamheden & verlengingen;
  • het aanbrengen van een opdracht;
  • het aanbrengen van een nieuwe professional.

Uitvoeren werkzaamheden & verlengingen

Voor ons is logisch dat de freelancer het belangrijkste van de opdracht doet, namelijk het uitvoeren van de opdracht. Dit rechtvaardigt het leeuwendeel van het tarief. De vakkundiger een professional is, de minder kosten gemoeid zullen zijn met begeleiding, opleiding, kwaliteitscontroles end., dus de meer resteert van de ‘Uitvoer-vergoeding’.

Indien de opdracht wordt verlengt is dit vooral de verdienste van de professional: de opdrachtgever is tevreden en wil met jou verder. Reden voor ons om bij een verlenging te verhogen.


Aanbrengen opdracht

Ten aanzien van het aanbrengen van een opdracht is het voor ons logisch dat:

  • een opdracht is meer waard als de looptijd langer is;
  • een opdracht is meer waard als er meer uren per maand aan besteed worden;
  • een opdracht is meer waard als het uurtarief hoger is.

Dit rechtvaardigt het bieden van een substantieel percentage van de omzet. Over de volledige contractduur van de aangebrachte opdracht, dus tot aan een eventuele verlenging, ontvang je dan ook 7,5 %. In de praktijk blijkt dit in de duizenden euro’s te lopen, hetgeen het doorspelen van een opdracht pas echt lucratief maakt.


Aanbrengen nieuwe professional

Een netwerk valt of staat bij de aanwezigheid van haar deelnemers. Het inbrengen van nieuwe professionals is dan ook essentieel. Ook hier geldt een heldere wijze van belonen voor het aanbrengen van een professional, die K&E vervolgens weet te bemiddelen. Namelijk 2,5% van de door de aangebrachte professional gerealiseerde omzet over de duur van de opdracht, met een maximum van drie maanden.

Op zoek naar een K&E professional?

Neem contact met ons op! Graag maken we een afspraak om de mogelijkheden door te spreken.

Back to Top